WaterDenkTank tegoedbon voor gemeente Nistelrode
WaterForce-leden organiseerden met de tegoedbon een brainstorm om creatieve oplossingen te zoeken voor wateroverlast en een klimaatbestendig centrum in Nistelrode. Zie: De eerste WaterDenkTank tegoedbon uitgereikt aan Nistelrode.

Brainstorm sessie
De gemeente Bernheze is bezig met plannen voor de toekomst van het centrum van Nistelrode. Op 13 december hebben vijf WaterForce-leden meegedacht in een creatieve brainstorm sessie. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Op grote kaarten ontstond een duidelijk beeld van waar de kansen liggen in Nistelrode. Een paar opvallende ideeën waren de dorpsbeek, de inzet van een doorgaand fietspad voor waterberging en het actief inzetten op de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de grote ondernemers in het dorp.

H. Soffner: “Ik ben onder de indruk van de kennis en het vakmanschap van jullie mensen. Ik denk dat jullie inbreng erg heeft meegeholpen om onze gemeentemensen buiten de gebaande paden te laten denken”.

Er is nu een voorstel naar de raad gestuurd voor het vrijmaken van financiën en er is aan een aantal betrokkenen gevraagd alvast na te denken over een offerte voor als de raad met het voorstel instemt. Het ziet er dus naar uit dat door enthousiaste inzet van zowel de gemeente als de WaterForce-leden, alle doelen bij deze eerste WaterDenkTank al gehaald zullen worden.

WaterDenkTank tegoedbonnen
Het eerste doel van een WaterDenkTank is om een mogelijke opdrachtgever, in dit geval de gemeente, kennis te laten maken met de vereniging en een aantal leden. Het tweede doel is de gemeente op weg te helpen om een project zo concreet te krijgen dat er een vervolg aan gegeven kan worden. En natuurlijk hopen we dan dat onze leden een bijdrage mogen leveren aan de uitwerking van het project.
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organisator Ingrid Meuwissen: 'Voor mij is het duidelijk dat de gemeente nu de vereniging WaterForce en een aantal WaterForce-leden beter op het netvlies heeft. En ook beter ziet wat samenwerkende zelfstandigen kunnen bereiken.'